Sjezd Jizery na raftech

Publikováno v
28.05.2023 08:00

N E D Ě L E  28.května

Po roční přestávce se vydáme na naši plavbu z Líšného do Dolánek a nejspíš až do Turnova.

A K C E  je pro všechny zájemce,nezáleží na věku,hlavně mít chuť a radost svézt se na vodě.

C E N A - 200Kč za jízdu na raftu + doprava do Líšného pro členy turistického oddílu a děti, 250 Kč pro nečleny. Zpáteční cestu z Turnova do Desné ( Jízdu vlakem ) si hradí každý sám.

P ř i h l á š k y  přijímá  Eva Jiráková do pondělí 21. května (nejlépe se zaplacením).Kdo to nestíhá,ozvěte se,abychom s vámi počítali.Je třeba dodržet termín,abychom nahlásili počet raftů,případně neblokovali rafty jiným zájemcům.

Počasí je stále nevyzpytatelné,ale budeme věřit,že nám vyjde (Když andělé cestují,nebe se směje-naše heslo.V případě trvalého deště akci zrušíme.

Přesné informace budou na našich webových stránkách a ve vývěsní skříňce nejpozději ve středu.Děti z oddílu dostanou info leták ve škole.


Vyrobil Jakub Pavlík s láskou pro KČT Desná.


Domů Nahoru